Voor wie is handtherapie bedoeld?

Handtherapie is bedoeld voor mensen met diverse klachten aan arm, pols en/of hand. De klachten kunnen veroorzaakt worden door diverse letsels en aandoeningen.
Hierbij kunt u denken aan botbreuken van bijvoorbeeld pols of vingers, pees- en zenuwletsels, overbelastingsklachten, slijtage (bijvoorbeeld duimbasisartrose), reuma, carpaal tunnel syndroom, de ziekte van Dupuytren, arm/handklacht na een CVA of andere neurologische aandoeningen waardoor de handfunctie beperkt is, amputaties en transplantaties etc.

Doel en behandeling

Handtherapie is erop gericht dat u uw hand weer zo goed mogelijk kan gaan gebruiken bij dagelijkse activiteiten. Hierin spelen wondverzorging, oedeempreventie, littekenbehandeling, oefentherapie en spalkbehandeling een belangrijke rol. Wij kunnen indien nodig spalken op maat voor u maken. Voor het maken van de spalk wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Ook worden adviezen voor praktische problemen in het dagelijks functioneren gegeven en worden zo nodig hulpmiddelen ingezet. Tijdens de behandeling doen wij regelmatig metingen om de vooruitgang op het gebied van beweging, kracht, gevoel en zwelling te beoordelen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van vragenlijsten en meet/testinstrumenten. Als aanvullend onderzoek nodig is, dan kan er binnen onze praktijk gebruik worden gemaakt van echografie.

Diverse aandoeningen worden volgens een richtlijn of protocollair behandeld naar de laatst recente inzichten en ontwikkelingen.