Wat is manuele therapie?

Het doel van manuele therapie is zowel het beter laten functioneren van de gewrichten en gelijktijdig het verbeteren van uw houding en bewegingen. Hierbij maken wij gebruik van een aantal specifieke technieken. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Wanneer gaat u naar de manueeltherapeut?

Als u een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden.
Voorbeelden van klachten, die een manueeltherapeut kan behandelen:

  • Hoofd- en nekpijn, in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.
  • Nek- en schouderklachten, met uitstraling naar de armen.
  • Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen.
  • Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn.
  • Duizeligheid bij het bewegen van de nek.
  • Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten.
  • Heupklachten

De behandeling

De therapie bestaat uit technieken, zoals manipulaties en mobilisaties, om de bewegingsbeperking van uw gewrichten of wervelkolom te verminderen of op te heffen, gecombineerd met gerichte training van de stabiliteit en spierkracht van de spieren rond het gewricht of de wervelkolom. Deze technieken zijn evidence based, wat betekent dat zij zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk gefundeerde onderzoeken. Samen met u werken wij aan het herstel van uw klachtenbeeld op het gebied van de functie en de belastbaarheid van uw gewrichten en wervelkolom. Daarnaast krijgt u instructies, adviezen over gezond bewegen.

Manuele therapie bij kaakklachten

Via de kaakchirurg, huisarts of tandarts kunt u doorverwezen worden naar onze manueeltherapeut Jaap van der Jagt in verband met kaakklachten.

Wat zijn kaakklachten?

Onder kaakklachten worden alle klachten verstaan die te maken hebben met het niet goed functioneren van het kauwstelsel. De meest voorkomende klachten zijn: pijn of vermoeidheid van de kauwspieren, het niet goed kunnen openen van de mond, pijn rond het kaakgewricht, knappende of krakende gewrichten, overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen en abnormale slijtage van het gebit. Maar ook oorpijn, hoofdpijn en nekpijn kunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwstelsel. Dit wordt ook wel temporomandibulaire dysfunctie genoemd, of kortweg TMD. Mogelijk hebben uw klachten te maken met het kaakgewricht en/of met de spieren van het kauwstelsel, maar uw klachten kunnen ook een relatie met uw nek hebben.

Onze manueeltherapeut kan de beweeglijk van het gewricht verbeteren, u helpen bij het trainen van de spieren rond het kaakgewricht en het aanleren van een juist bewegingspatroon bij het openen en sluiten van de mond. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met uw tandarts of behandelend arts.