Aanmelding en afspraken

 • U kunt zich zowel met als zonder verwijsbrief (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) van de huisarts of specialist bij InMotion Fysiotherapie aanmelden. Wanneer u zich zonder verwijsbrief bij ons aanmeldt, zijn wij verplicht een korte screening uit te voeren. Uw klacht wordt beoordeeld en met u wordt besproken of deze met fysiotherapie behandeld kan worden. Uw huisarts wordt via een rapportage geïnformeerd over het resultaat van deze screening.
 • Indien u uw afspraak wilt afzeggen dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden aan uw behandelend fysiotherapeut. U kunt een afspraak afzeggen via de telefoon-voicemail of email. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht voor een bedrag van 75% van het geldende tarief.
 • Heeft u uw behandeling afgezegd, dan wordt u geacht zelf contact op te nemen met uw behandelend therapeut om een vervolgafspraak te maken.

Vergoeding en declaratie

 • InMotion Fysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten. Hierdoor kunnen wij uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.
 • Vergoeding van uw behandelingen vindt plaats vanuit uw aanvullende verzekering.
 • Indien uw klacht voorkomt op de chronische lijst voor fysiotherapie is, afhankelijk van aandoening, een verwijzing van huisarts of specialist vereist. Deze behandelingen worden vergoed uit uw basisverzekering, met uitzondering van de eerste twintig behandelingen die vergoed worden uit uw aanvullende verzekering.
 • U wordt geacht zelf navraag te doen bij uw verzekeraar over de vergoeding van uw behandelingen en het aantal te vergoede behandelingen. De vergoeding van het aantal behandelingen is volledig voor eigen verantwoording.
 • Wilt u zelf uw fysiotherapiebehandeling bekostigen? Dan verwijzen wij u naar de door ons gehanteerde tarieven.

De (beweeg)programma’s

Aanmelding en vergoeding

 • Wanneer u interesse heeft voor een van onze (beweeg)programma’s, dan kunt u zich telefonisch, persoonlijk of via de email bij ons aanmelden. U krijgt van ons de verdere informatie over het programma en er wordt een afspraak gemaakt voor een intake. Als de intake heeft plaatsgevonden kunt u starten met het programma.
 • De (beweeg) programma’s die wij bieden worden in principe niet vergoed. U kunt echter wel bij uw verzekeraar navragen of het programma voor vergoeding in aanmerking komt.
 • U ontvangt van ons een particuliere nota voor de kosten van het programma. Wanneer u bij ons een abonnement heeft, wordt dit maandelijks bij u geïncasseerd via automatische incasso (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven).