Eenmalige kosten
Intake € 37,50
Hertest € 20,00

Abonnementsmogelijkheden / beweegprogramma’s

1. Abonnement Medische training algemeen


Tarieven
  1 keer per week 2 keer per week
Kwartaal abonnement € 110,50 (€ 8,50 p/w) € 208,00 (€ 16,00 p/w)
Half jaar abonnement € 208,- (€ 8,- p/w) € 390,00 (€ 15,00 p/w)
10 strippenkaart

Voor de mensen die bij ons willen komen trainen en vaak een langere periode van het jaar afwezig zijn hebben wij een 10 strippenkaart opgesteld.
Deze kaart heeft een geldigheid van 4 maanden, ingaande op de datum van aanschaf.
De kosten per training liggen hoger dan de abonnementen omdat dit meer administratieve lasten voor ons mee brengt. De kosten van de kaart is € 120,- (€ 12,00 per training).


2. Strippenkaarten 70+ en Fit


Tarieven
Intake € 15,00
5 rittenkaart € 30,00 (€ 6,- per keer)
10 rittenkaart € 57,50 (€ 5,75 per keer)

3. Beweegprogramma Diabetes en Artrose

De kosten van de beweegprogramma’s bedragen € 280,-. In sommige gevallen wordt het programma (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt hiervoor uw polisvoorwaarden raadplegen.

Bij alle abonnementsmogelijkheden geldt dat de tarieven exclusief intake, hertest en administratiekosten zijn.