Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Als hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. De behandelend en verwijzend arts wordt met uw toestemming op de hoogte gehouden van uw behandeling.
  In sommige gevallen is het nodig om in het belang van de behandeling te overleggen met andere betrokken hulpverleners of instanties. Hiervoor is uw toestemming nodig.
  Via het toestemmingsformulier dat aan het begin van uw behandeling met u wordt besproken, kunt u aangeven of u toestemming geeft voor overleg met de arts, andere betrokken hulpverleners of instanties.
 • Voor het digitale behandeldossier wordt een wachtwoord gebruikt. De behandeldossiers worden achter een afgesloten deur bewaard.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie hierboven).
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Voor de Fysiotherapeuten, stagiaires en overige werknemers van InMotion Fysiotherapie en Fitness geldt een geheimhoudingsplicht. Wij zijn verplicht alle informatie die wij in het kader van de behandeling van u hebben verkregen, geheim te houden.

Klachtenprocedure

 • U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest- van een fysiotherapeut van InMotion Fysiotherapie. U mag ervan uitgaan dat wij ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop onze fysiotherapeuten met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken.
 • Onze praktijk is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.
 • De klachtenprocedure in het kort beschreven:
  • Gesprek met uw behandelend fysiotherapeut
   Om te beginnen raden wij u altijd aan om eerst een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de directie van de praktijk. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen. Maak daarvoor wel een aparte afspraak, zodat wij voldoende tijd voor u kunnen uittrekken. Wij zullen in een gesprek proberen de eventuele problemen op te lossen. Als u het op prijs stelt, kunt u altijd een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen aanwezig te zijn bij dit gesprek.
  • Klachtenfunctionaris
   Indien u dit wenst kunt u alvorens u schriftelijk een klacht indient, contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt hiervoor gebruik maken van de klachtenfunctionaris van het KNGF.
  • Klacht indienen
   Bent u van mening dat het gesprek met uw behandelend fysiotherapeut niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Wij verwijzen u voor de procedure hiervan naar de klachtenprocedure van het KNGF, deze ligt ter inzage in de praktijk, of naar www.defysiotherapeut.com.