Tarieven InMotion Fysiotherapie en Fitness 2022

De onderstaande tarieven gelden alleen als u niet aanvullend verzekerd bent.
Voor de overige tarieven gelden de contractueel afgesproken tarieven van uw zorgverzekeraar.

Zitting € 39,30
Zitting aan huis € 55,70
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen € 53,60
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen aan huis € 69,45
Screening en intake en onderzoek € 55,20
Intake en onderzoek na verwijzing € 53,75
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 65,55
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 66,55
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis behandeling € 81,50
Telefonische zitting € 36,70
 
Manuele therapie
Zitting manuele therapie € 53,25
Zitting manuele therapie aan huis € 69,20
 
Kinderfysiotherapie
Zitting kinderfysiotherapie € 53,60
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 69,45
Instructie en overleg met ouders/verzorgers € 53,60
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 53,60
 
Overig
Niet nagekomen afspraak
(op basis van 75% van zittingstarief)
€ 29,50
Niet nagekomen afspraak (manuele therapie/kinderfysiotherapie)
(op basis van 75% van zittingstarief)
€ 39,94

Voor de tarieven van onze (beweeg)programma’s en abonnementen verwijzen wij u naar die betreffende prijslijst.

Ingaande per 1 januari 2022. Prijswijzigingen voorbehouden

Betalingsvoorwaarden

  1. U kunt het bedrag van de behandeling contant of per pintransactie aan ons betalen. U ontvangt maandelijks een nota van de genoten behandelingen.
  2. Mocht door onvoorziene omstandigheden uw nota niet op tijd betaald zijn, dan sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  3. De aanmaningsnota stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  4. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, zullen wij genoodzaakt zijn om Medicas (het incassobureau, waar we mee samen werken) in te schakelen, welke de nota op u zal verhalen. Klik hier voor de betalingsvoorwaarden van Medicas.